Відомості – Автостанції Закарпаття

Відомості

Share Button
1 Нічого особливого2 Просто інформація3 Щось нове для мене4 Корисна інформація5 Конструктивно, мені подобається (1 голосов, оцінка: 5,00 з 5)
Loading...

 

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

ПрАТ «Закарпатавтотранс», код ЄДРПОУ-03113934

 

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.06.2016 9 885 17 170 57,57
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів 22.06.2016 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 9 884 837,88 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17 170 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 57,57%. Загальна кількість голосуючих акцій – 2 636 089 акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 888 424 акцій, що становить 71,637% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 1 848 078 голосів, що становить 97,86% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 голосів.
2 22.06.2016 10 000 17 170 58,24
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів 22.06.2016 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 10 000 000,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17 170 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58,24%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 636 089 акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 888 424 акцій, що становить 71,637% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 1 848 078 голосів, що становить 97,86% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 голосів.

 

 

1 Нічого особливого2 Просто інформація3 Щось нове для мене4 Корисна інформація5 Конструктивно, мені подобається (1 голосов, оцінка: 5,00 з 5)
Loading...