Повідомлення – Автостанції Закарпаття

Повідомлення

Share Button

Приватне акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» (місцезнаходження: 88000 м. Ужгород, вул. Перемоги, 102) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 05 серпня 2016 року об 11 годині за адресою: 88000 м. Ужгород, вул. Перемоги, 102 (приміщення актової зали). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину 01.08.2016 року.

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» з числа реєстраційної комісії»

 1. Вирішення процедурних питань (обрання голови і секретаря зборів, затвердження регламенту).
  • Проект рішення:

«Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» _____________.»

 • Проект рішення:

«Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» _____________.»

 • Проект рішення:

«Затвердити регламент позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс».

 1. Про надання згоди на вчинення товариством (затвердження) значних правочинів:
  • Про надання згоди на отримання кредитних коштів в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), іменований надалі – Банк, а саме: інвестиційного кредиту в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, на викуп земельної ділянки, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Павлова академіка, №14-16, кадастровий номер якої 2110400000:01:001:1013, загальною площею 1,6894 га та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних;

Проект рішення:

«Надати згоду загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» на вчинення значного правочину – отримання кредитних коштів в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), іменований надалі – Банк, а саме: інвестиційного кредиту в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, на викуп земельної ділянки, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Павлова академіка, №14-16, кадастровий номер якої 2110400000:01:001:1013, загальною площею 1,6894 га та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних».

 • Про надання згоди на укладення договору застави/іпотеки на:
 • нерухоме майно – будівля автовокзалу, А загальна площа якої 1126,1 кв. м., та будівля двоповерхова, В, загальною площею 156,8 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;
 • земельну ділянку, кадастровий номер 2110100000:15:001:0178, загальною площею 0,8307 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;

з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за інвестиційним кредитом в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних.

Проект рішення:

«Надати згоду загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» на вчинення значного правочину – на укладення договору застави/іпотеки на:

 • нерухоме майно – будівля автовокзалу, А загальна площа якої 1126,1 кв. м., та будівля двоповерхова, В, загальною площею 156,8 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;
 • земельну ділянку, кадастровий номер 2110100000:15:001:0178, загальною площею 0,8307 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;

з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за інвестиційним кредитом в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних.»

 1. Про надання згоди на вчинення товариством (затвердження) правочинів із заінтересованістю:
  • Про надання згоди на отримання кредитних коштів в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), іменований надалі – Банк, а саме: інвестиційного кредиту в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, на викуп земельної ділянки, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Павлова академіка, №14-16, кадастровий номер якої 2110400000:01:001:1013, загальною площею 1,6894 га та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних;

Проект рішення:

«Надати згоду загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» на вчинення правочину із заінтересованістю – отримання кредитних коштів в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), іменований надалі – Банк, а саме: інвестиційного кредиту в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, на викуп земельної ділянки, яка розташована за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Павлова академіка, №14-16, кадастровий номер якої 2110400000:01:001:1013, загальною площею 1,6894 га та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних;

 • Про надання згоди на укладення договору застави/іпотеки на:
 • нерухоме майно – будівля автовокзалу, А загальна площа якої 1126,1 кв. м., та будівля двоповерхова, В, загальною площею 156,8 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;
 • земельну ділянку, кадастровий номер 2110100000:15:001:0178, загальною площею 0,8307 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;

з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за інвестиційним кредитом в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних.

Проект рішення:

«Надати згоду загальних зборів акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» на вчинення правочину із заінтересованістю – на укладення договору застави/іпотеки на:

–    нерухоме майно – будівля автовокзалу, А загальна площа якої 1126,1 кв. м., та будівля двоповерхова, В, загальною площею 156,8 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;

–    земельну ділянку, кадастровий номер 2110100000:15:001:0178, загальною площею 0,8307 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: м. Ужгород, вул. Станційна, буд. 2, що належить ПрАТ «Закарпатавтотранс» на праві приватної власності;

з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за інвестиційним кредитом в розмірі 5 746 812,31 (П’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дванадцять) гривень 31 коп., терміном користування 60 місяців, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних, та кредитної лінії в розмірі 2 000 000,00 грн. (Два мільйона) гривень 00 коп. на поповнення обігових коштів, терміном користування 36 місяців, із щорічною автопролонгацією, під 21,0% (Двадцять один) відсоток річних».

 1. Про надання повноважень генеральному директорові Товариства Кречко Йосипу Васильовичу укласти кредитний договір, договір застави/іпотеки з Банком та підписати усі необхідні документи для отримання кредитних коштів на погоджених загальними зборами акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» умовах.

Проект рішення:

«Уповноважити генерального директора Товариства Кречко Йосипа Васильовича укласти кредитний договір, договір застави/іпотеки з Банком та підписати усі необхідні документи для отримання кредитних коштів на погоджених загальними зборами акціонерів ПрАТ «Закарпатавтотранс» умовах».

Реєстрація акціонерів відбудеться 05 серпня 2016 року з 08.15 по 10.45 години за адресою м. Ужгород, вул. Перемоги, 102 за пред’явленням документа, що посвідчує особу (для представників акціонерів — довіреність, оформлена відповідно до законодавства).

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень та матеріалами з питань порядку денного загальних зборів: до дати проведення загальних зборів – за адресою 88000 м. Ужгород, вул. Перемоги, 102 кім.5 у робочі дні робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом ріщень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – zakavto.com.ua. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – генеральний директор Кречко Йосип Васильович.

Довідки за телефоном: (03122)23529.

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Бюлетень. Цінні папери України” № 133 від 21.07.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ «Закарпатавтотранс» код ЄДРПОУ 03113934

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПрАТ “Закарпатавтотранс”
 2. Код за ЄДРПОУ: 03113934
 3. Місцезнаходження: 88015 м.Ужгород, вул.Перемоги, б.102
 4. Міжміський код, телефон та факс: 0312223529, 0312223529
 5. Електронна поштова адреса: zakavto@inbox.ru
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: zakavto.com.ua
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення. Загальними зборами акціонерів 22.06.2016 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 9 884 837,88 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17 170 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 57,57%. Загальна кількість голосуючих акцій – 2 636 089 акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 888 424 акцій, що становить 71,637% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 1 848 078 голосів, що становить 97,86% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 22.06.2016 р. прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, – 10 000 000,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17 170 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 58,24%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 2 636 089 акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1 888 424 акцій, що становить 71,637% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 1 848 078 голосів, що становить 97,86% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 голосів.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 1. Генеральний директор Кречко Й.В.

21.07.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Закарпатавтотранс»

Відкрите акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 27 травня 2016 року об 11 годиніза місцезнаходженням товариства: 88000 м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 (приміщення актової зали). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину 23.05.2016 року.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Визначення регламенту загальних зборів.
 3. Зміна типу та найменування Товариства;
 4. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
 5. Про уповноваження голови правління за погодженням із наглядовою радою підписати від імені акціонерів статут Товариства у новій редакції.
 6. Скасування Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора.
 7. Затвердження Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора у новій редакції.
 8. Про уповноваження голови правління за погодженням із наглядовою радою підписати від імені акціонерів Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора.

Реєстрація акціонерів відбудеться 27 травня 2016 року з 08.15 по 10.45 години за адресою м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 за пред’явленням документа, що посвідчує особу (для представників акціонерів — довіреність, оформлена відповідно до законодавства).

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень та матеріалами з питань порядку денного загальних зборів: до дати проведення загальних зборів – за адресою 88000 м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 кім.5 у робочі дні робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення або за адресою веб-сайту Товариства zakavto.com.ua. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Кречко Йосип Васильович

Довідки за телефоном: (03122)23529

 

З повагою до Вас,

 

Голова наглядової ради

ВАТ «Закарпатавтотранс»                                                                     Н.І.Кречко

 

про проведення загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Закарпатавтотранс»

 

Відкрите акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 29 квітня 2016 року об 11 годині за місцезнаходженням товариства: 88000 м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 (приміщення актової зали). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину 26.04.2016 року.

 

Порядок денний:

 

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Визначення регламенту загальних зборів.
 3. Звіт правління товариства за результатами роботи у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
 4. Звіт ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства.
 7. Про розподіл прибутку товариства за 2015 рік.
 8. Про затвердження Загальними зборами рішень правління.
 9. Припинення повноважень наглядової ради Товариства.
 10. Обрання наглядової ради Товариства.
 11. Припинення повноважень ревізійної комісії.
 12. Обрання ревізійної комісії Товариства.
 13. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів контракту із головою і членами наглядової ради.
 14. Зміна типу та найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Закарпатавтотранс»;
 15. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів статуту Товариства у новій редакції. Внесення змін до Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізійну комісію. Затвердження Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізійну комісію. Затвердження Положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізійну комісію.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

 

Звітний 2015

Попередній 2014

Усього активів

17 170

13 186

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9 364

6 776

Довгострокові фінансові інвестиції

1 198

1 798

Запаси

169

153

Сумарна дебіторська заборгованість

964

1 131

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 309

269

Власний капітал

13 347

10 208

Статутний капітал

696

696

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

12 451

9 312

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

159

239

Поточні зобов’язання і забезпечення

3 664

2 395

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

1,12794

0,697

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,12794

0,697

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

2 782 960

2 782 960

 

Реєстрація акціонерів 29 квітня 2016 року з 08.15 по 10.45 години за адресою м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 за пред’явленням документа, що посвідчує особу (для представників акціонерів — довіреність, оформлена відповідно до законодавства).

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою 88000 м. Ужгород, вул. Капушанська, 102 кім.5 у робочі дні робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Кречко Йосип Васильович

 

Довідки за телефоном: 8(03122)23529

 

                                                                                                    З повагою до Вас,                                                                                                                                                                                                            Правління ВАТ «Закарпатавтотранс»

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління Кречко Й.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.09.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ВАТ “Закарпатавтотранс”
2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88015 м.Ужгород вул.Капушанська, б.102
4. Код за ЄДРПОУ 03113934
5. Міжміський код та телефон, факс 0312223529 0312223529
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.09.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zakavto.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.09.2014 призначено Головний бухгалтер Мигалко Тетяна Петрівна “_” “_”
“_”
0
Зміст інформації:
Наказом голови правлiння №188-ос вiд 22.09.2014 року призначено на посаду головного бухгалтера Товариства, безстроково, на пiдставi заяви Мигалко Т.П. Особу призначено на посаду у зв’язку iз звiльненням головного бухгалтера за власним бажанням на підставі заяви Кабацій М.А. Iнформацiя щодо посад, якi особа обiймала протягом останнiх п”яти рокiв: 10.01.2011-07.10.2011 року бухгалтер ФОП Слюсаренко В.Є.; 10.10.2011-30.09.2013 року головний бухгалтер приватного пiдприємства “Ужгородський науково-виробничий центр землевпорядкування”; 21.10.2013-18.09.2014 року головний бухгалтер СП ТОВ “Ай-Бi-i-Барва”. Особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства, розмір пакету акцій – 0.

1

2

3

4

1 Нічого особливого2 Просто інформація3 Щось нове для мене4 Корисна інформація5 Конструктивно, мені подобається (Голосів поки нема)
Loading...