Збори Акціонерів Товариства “Закарпатавтотранс” – Автостанції Закарпаття

Збори Акціонерів Товариства “Закарпатавтотранс”

Share Button

До уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства «Закарпатавтотранс»!

Приватне акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» (код ЄДРПОУ 03113934, місцезнаходження м. Ужгород, вул..Перемоги, 102, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 року об 11 годині за адресою м. Ужгород, вул. Перемоги, 102 (приміщення актової зали). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину 25.04.2017 року.

Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Шахайди Світлани Василівни, Кучак Ірини Федорівни, Фединець Андріани Сергіївни.

  1. Визначення регламенту загальних зборів.

Проект рішення: затвердити регламент загальних зборів.

  1. Звіт генерального директора Товариства за результатами роботи у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт генерального директора Товариства за результатами роботи у 2016 році.

  1. Звіт наглядової ради Товариства за результатами роботи у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами роботи у 2016 році.

  1. Звіт Ревізора за результатами роботи у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізора за результатами роботи у 2016 році.

  1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

  1. Про розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

Проект рішення: за підсумками роботи у 2016 році фонд дивідендів не створювати, а отриманий у 2016 році прибуток спрямувати у розвиток виробництва Товариства.

  1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: достроково припинити повноваження Ревізора.

  1. Обрання Ревізора.

Обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

  1. Про затвердження Загальними зборами рішень генерального директора за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити рішення генерального директора за 2016 рік.

Адреса веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://zakavto.com.ua/.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 28 квітня 2017 року з 10.00 години до 10.45 годину за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися у робочі дні, робочі години за адресою м. Ужгород, вул..Перемоги, 102, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор Товариства Кречко Й.В. Довідки за телефоном: (03122)23529.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

  Звітний 2016 Попередній 2015
Усього активів 25 980 17 170
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 887 9 364
Довгострокові фінансові інвестиції 5 1 198
Запаси 206 169
Сумарна дебіторська заборгованість 1 071 964
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 086 2 309
Власний капітал 15 055 13 347
Статутний капітал 696 696
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14 159 12 451
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5 268 159
Поточні зобов’язання 5 657 3 664
Чистий прибуток (збиток) 0,61374 1,12794
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 782 960 2 782 960
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,61374 1,12794
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 221 226

 

 

З повагою до Вас,                                                  

 

Голова наглядової ради

ПрАТ «Закарпатавтотранс»                                                                                    Н.І.Кречко


Оцініть інформацію:
1 Нічого особливого2 Просто інформація3 Щось нове для мене4 Корисна інформація5 Конструктивно, мені подобається (Голосів поки нема)
Loading...

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.