×

Закарпат Автотранс

Особлива інформація

Особлива інформація

Особлива інформація щодо зміни посадових осіб товариства

ПрАТ "Закарпатавтотранс", підтверджує ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Зміни

Підпис

Файл_1

Файл_1 підпис

Файл_2

Файл_2 підпис