×

Закарпат Автотранс

Особлива інформація 07.2021

Особлива інформація 07.2021

Особлива інформація щодо зміни посадових осіб товариства

ПрАТ "Закарпатавтотранс", підтверджує ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5

Файл 5