×

Закарпат Автотранс

Особлива інформація 01.07.2019

Особлива інформація 01.07.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Загальні відомості

  • Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Закарпатавтотранс"
  • Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  • Місцезнаходження: 88018 м. Ужгород, вул. Перемоги, 102
  • Ідентифікаційний код юридичної особи: 03113934
  • Міжміський код та телефон-факс: +38(03122) 2-35-29
  • Адреса електронної пошти: info@zakavto.com.ua
  • Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

03113934_01.07.2019.pdf 03113934_01.07.2019.pdf.p7s 03113934_24.06.2019.pdf signed_document.xml.p7s