×

Закарпат Автотранс

Хто такі біженці?

Хто такі біженці?

Їхній статус та права на території країни, куди вони прибули

Біженцями в розумінні термінів Конвенції про статус біженців* (діє в Україні з 10.01.2002 року) є ті особи, які через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів знаходяться за межами країни своєї національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не бажають користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті подібних подій, не можуть чи не бажають повернутися до неї внаслідок таких побоювань.