×

Закарпат Автотранс

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

ПрАТ “Закарпатавтотранс”, підтверджує ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення).

Звіт до цінних паперів 2018

Звіт у комісію по цінних паперах у форматі xml

Підпис